Spring til sidens indhold Spring til sidens menu Spring til sidens bund • Top

Driftsinfo

Samlet

Samlet RSS-feed hvor alle nedenstående feeds er flettet sammen.

 

EfterUddannelse.dk

EfterUddannelse.dk er en tilmeldingsside for offentligt udbudte erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser - herunder AMU-kurser.

 

ElevAdministration

Elevadministrationen er et værktøj for institutioner som har et - af UVM anerkendt - behov for at administrere elever i forbindelse med UVMs obligatoriske løsninger, men som ikke har mulighed for at anskaffe et elevadministrativt system selv.

 

Nationaltrivsel.dk

gratis måleværktøj til trivselsmålingen til rådighed for kommuner og skoler.

 

Brevportalen

Dokumentation af institutionernes taxametertilskud

 

Folkeskolens prøver (STUK)

Folkeskolens prøver - indhold

 

Praktikpladsen.dk

 

Uddannelsesadministration.dk

Applikationens primære formål er at udstille en web-baseret grænseflade til CØSA, så de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg kan registrere og vedligeholde data, der indgår i uddannelsesmodellen.

 

XPRS

XPRS er MBUL’s administrative system for eksamener og prøver på det gymnasiale område. Applikationen understøtter planlægning, udtrækning og forvaltning af prøver, der skal pålægges central censur, dvs. at en MBUL-beskikket censor skal deltage i prøveafholdelsen.

 

Karakterdatabasen

Karakterdatabasen er et centralt databasesystem tl opsamling af karakterer og beviser for folkeskolens fag og prøver. Karakterdatabasens formål er at levere data til Optagelse.dk til brug for uddannelsesparathedsvurderingen samt til ansøgning til ungdomsuddannelserne.

 

Integrationsplatformen for Brugerportalen

Integrationsplatformen tilbyder en ensartet måde at hente data fra kildesystemer til grundskoleområdet

 

Ungedatabasen

Ungedatabasen modtager indberetninger om uddannelses- og beskæftigelsesstatus for unge mellem 15-30 år. Data videregives til Ungdommens uddannelsesvejledning og jobcentre samt til statistik.

 

Praktik+

Praktik+

 

Prøveadministrations-systemet (PAS)

PAS varetager administration af regler vedrørende Folkeskolens Prøver (FP), herunder censorbeskikkelse og -løngrundlag. Applikationen fungerer som stamregister over censorer, fag og prøver og indeholder programmeringsrutiner, der fx kan tildele censorer til institutioner iht. de gældende kriterier.

 

Indberetnings- og brevportalen (INDB)

Indberetnings- og brevportalen benyttes af uddannelsesinstitutioner, der ikke anvender de elevadministrative applikationer SIS, EASY-A (eller en anden indberetningsapplikation), til at foretage indberetninger til fagapplikationer i MBUL, eller til at søge tilskud fra puljemidler. Andre eksterne aktører, fx private institutioner og virksomheder, kan anvende INDB til at søge tilskud fra puljemidler.

 

Netprøver.dk

Digital prøveafvikling for gymnasier

 

Regnskabsportalen

Regnskabsportalen anvendes af uddannelsesinstitutioner til at indberette årsrapporter og af en række brugere til at se regnskabsdata.

 

Ordblindetesten

 

SkoleKom

Mail og konference system.

 

SkoDa

Skolernes Databaseservice

 

EMU-Tjenester

Undervisning på nettet.

 

Eksamensdatabasen

Eksamensdatabasen

 

UNI-Login

Tjenester som afhænger af UNI-Login

 

UNI-Login infotjeneste

Leverandørers adgang til data om institutioner og personer med UNI-Login

 

Nationale test og digitale prøver

Nationale test og digitale prøver

 

Optagelse.dk

 

Optagelse.dk FTU

 

Optagelse.dk KOT

 

UddannelsesGuiden

 

Elevplan.dk

Pædagogiske dokumentations- og planlægningsværktøj til erhvervsskoler.

 

Uddannelsesstatistik

Datavarehus

Der findes RSS-feeds til driftsmeddelelser for alle UNI•Cs tjenester og her kan du finde links til dem. Det øverste link "Samlet" er et specielt RSS-feed, hvor de andre er flettet sammen, og som dermed dækker alle tjenesterne.