Spring til sidens indhold Spring til sidens menu Spring til sidens bund • Top

Driftsinfo

Samlet

Samlet RSS-feed hvor alle nedenstående feeds er flettet sammen.

 

Prøvebanken

Prøvebanken giver online adgang til prøve- og eksamensopgaver fra 2010 og frem.

 

EfterUddannelse.dk

EfterUddannelse.dk er en tilmeldingsside for offentligt udbudte erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser - herunder AMU-kurser.

 

Dagtilbudsregister

Dagtilbudsregisteret er det autoritative register for offentlige og private dagtilbud under Dagtilbudsloven.

 

Integrationsplatformen IP-Ung

Integrationsplatformen tilbyder en ensartet måde at integrere til STILs kildesystemer

 

Brevportalen

Dokumentation af institutionernes taxametertilskud

 

Nationaltrivsel.dk

gratis måleværktøj til trivselsmålingen til rådighed for kommuner og skoler.

 

ElevAdministration

Elevadministrationen er et værktøj for institutioner som har et - af UVM anerkendt - behov for at administrere elever i forbindelse med UVMs obligatoriske løsninger, men som ikke har mulighed for at anskaffe et elevadministrativt system selv.

 

Tilslutning

Tilslutning.stil.dk er et værktøj til Udbydere der gerne vil hente Skolegrunddata. En udbyder skal tilsluttes en STIL service og herefter sende en dataanmodning til en institution, en institution skal Tilslutning kunne godkende en dataanmodning og se hvem de har indgået aftaler med.

 

Materialeplatformen

 

ElevDataUdvekslingsPunkt (EDUP)

Et elektronisk dueslag til udveksling af beskeder om elever og udlån af AMU-godkendelser mellem studieadministrative systemer på institutioner inden for danske ungdomsuddannelser

 

Sprogprøver.dk

Sprogprøverne skal bidrage til et øget fokus på sproglig udvikling, så eleverne opnår et godt udbytte af deres skolegang.

 

Praktikpladsen.dk

 

Folkeskolens prøver (STUK)

Folkeskolens prøver - indhold

 

Uddannelsesadministration.dk

Applikationens primære formål er at udstille en web-baseret grænseflade til CØSA, så de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg kan registrere og vedligeholde data, der indgår i uddannelsesmodellen.

 

XPRS

XPRS er MBUL’s administrative system for eksamener og prøver på det gymnasiale område. Applikationen understøtter planlægning, udtrækning og forvaltning af prøver, der skal pålægges central censur, dvs. at en MBUL-beskikket censor skal deltage i prøveafholdelsen.

 

Karakterdatabasen

Karakterdatabasen er et centralt databasesystem tl opsamling af karakterer og beviser for folkeskolens fag og prøver. Karakterdatabasens formål er at levere data til Optagelse.dk til brug for uddannelsesparathedsvurderingen samt til ansøgning til ungdomsuddannelserne.

 

Integrationsplatformen IP-Grund

Integrationsplatformen tilbyder en ensartet måde at hente data fra kildesystemer til grundskoleområdet

 

Ungedatabasen

Ungedatabasen modtager indberetninger om uddannelses- og beskæftigelsesstatus for unge mellem 15-30 år. Data videregives til Ungdommens uddannelsesvejledning og jobcentre samt til statistik.

 

Praktik+

Praktik+

 

Prøveadministrations-systemet (PAS)

PAS varetager administration af regler vedrørende Folkeskolens Prøver (FP), herunder censorbeskikkelse og -løngrundlag. Applikationen fungerer som stamregister over censorer, fag og prøver og indeholder programmeringsrutiner, der fx kan tildele censorer til institutioner iht. de gældende kriterier.

 

Indberetnings- og brevportalen (INDB)

Indberetnings- og brevportalen benyttes af uddannelsesinstitutioner, der ikke anvender de elevadministrative applikationer SIS, EASY-A (eller en anden indberetningsapplikation), til at foretage indberetninger til fagapplikationer i MBUL, eller til at søge tilskud fra puljemidler. Andre eksterne aktører, fx private institutioner og virksomheder, kan anvende INDB til at søge tilskud fra puljemidler.

 

Netprøver.dk

Digital prøveafvikling for gymnasier

 

Regnskabsportalen

Regnskabsportalen anvendes af uddannelsesinstitutioner til at indberette årsrapporter og af en række brugere til at se regnskabsdata.

 

Ordblindetesten

 

SkoDa

Skolernes Databaseservice

 

EMU-Tjenester

Undervisning på nettet.

 

Eksamensdatabasen

Eksamensdatabasen

 

Unilogin

Tjenester som afhænger af UNI-Login

 

Unilogin infotjeneste

Leverandørers adgang til data om institutioner og personer med UNI-Login

 

Nationale test og digitale prøver

Nationale test og digitale prøver

 

Optagelse.dk

 

Optagelse.dk FTU

 

Optagelse.dk KOT

 

UddannelsesGuiden

 

Elevplan.dk

Pædagogiske dokumentations- og planlægningsværktøj til erhvervsskoler.

 

Uddannelsesstatistik

Datavarehus

Der findes RSS-feeds til driftsmeddelelser for alle UNI•Cs tjenester og her kan du finde links til dem. Det øverste link "Samlet" er et specielt RSS-feed, hvor de andre er flettet sammen, og som dermed dækker alle tjenesterne.