Spring til sidens indhold Spring til sidens menu Spring til sidens bund • Top

Driftsinfo

Driftssag

Sagen berører: Netprøver.dk .

Driftsmeddelelser

2018-03-05 11:39:38.0 Filtrering af internettrafik ved generalprøven af Netprøver.dk 2018

Til It-ansvarlige, eksamensplanlæggere og institutionens leder

Ministeriet har foretaget tekniske ændringer af Netprøver.dk, som betyder, at institutioner der benytter filtrering af internettrafik ved prøveafvikling, skal foretage tekniske ændringer i opsætningen af institutionens netværk med henblik på, at institutionens brugere kan tilgå Netprøver.dk ved generalprøven 2018 og fremadrettet. Institutionens it-ansvarlige ved, om der er behov for at foretage ændringer på jeres institution.

Nogle institutioner filtrerer internettrafikken i forbindelse med prøveafvikling. Hvis jeres institution benytter filtrering af internettrafik ved prøveafvikling, er det vigtigt, at institutionens it-ansvarlige kontakter STIL’s support for at få udleveret et opdateret dokument, der beskriver hvilke IP-adresser, som skal være åbne for at brugerne kan tilgå Netprøver.dk fra institutionens netværk.

Hvis jeres institution ikke benytter filtrering af internettrafik ved prøveafvikling, er der på jeres institution ikke behov for at gøre yderligere.

Bestilling af et opdateret dokument vedr. IP-adresser kan ske ved indmeldelse af en supportsag via formularen:
https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/group/11
Hvis du vil indmelde en supportsag, vil du blive bedt om at logge ind eller oprette en konto. Kontonavnet skal være en mailadresse, som er tilknyttet institutionen.

Med venlig hilsen
Supporten hos Styrelsen for It og Læring